Nieuw EDrive logo en labels

Het vernieuwde EDrive logo al opgemerkt? Wij alvast wel! Ons EDrive logo heeft een update gekregen dat we stapsgewijs implementeren.

In een eerste fase hebben onze verschillende types tractiecellen en Lithium batterijen een nieuw Ecobat label gekregen. We zullen dit stelselmatig uitrollen voor onze andere EDrive productgroepen.